logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Odlehčovací pobytová služba

Poslání

Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout po časově omezenou dobu seniorům a osobám s tělesným postižením převážně z regionu Havlíčkův Brod ubytování v příjemném prostředí, nezbytnou míru podpory a péče, např. v oblasti stravování, osobní hygieny a dalších činnostech, a umožnit rodině nebo jiné pečující osobě čas na nezbytný odpočinek.

Cíle

  • Návrat uživatelů po ukončení odlehčovací pobytové služby zpět domů.
  • Zajistit pečující osobě čas na nezbytný odpočinek.
  • Poskytovat kvalitní a bezpečnou odlehčovací pobytovou službu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou odlehčovací pobytové služby jsou osoby od 65 let věku a osoby s tělesným postižením od 19 let věku, trvale žijící především v regionu Havlíčkův Brod, které mají sníženou schopnost se o sebe postarat při běžných sebeobslužných činnostech v domácích podmínkách bez pomoci druhé osoby a nepotřebují zdravotnickou péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízení.

Zásady poskytování sociální služby

  • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost, soukromí a svobodnou vůli uživatele.
  • Poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb, cílů a schopností.
  • Poskytujeme jen nezbytnou míru podpory a pomoci, která nesnižuje soběstačnost uživatelů a nezvyšuje jejich závislost na našich službách.
  • Odlehčovací pobytová služba může být poskytována po dobu několika dnů nebo až po dobu trvání 3 měsíců nepřetržitě a v případě volné kapacity služby ji lze na žádost uživatele prodloužit. V průběhu jednoho roku (tj. ve 12-ti po sobě jdoucích měsících) může být služba poskytována opakovaně maximálně na dobu 190 dnů celkem.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru