logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poslání sociální služby domov se zvláštním režimem je poskytnutí bezpečného prostředí, důstojných životních podmínek a pomoci s naplněním individuálních potřeb seniorům, kteří mají sníženou míru soběstačnosti, změněné schopnosti poznávat a orientovat se v prostředí a situacích běžného života.

Cíle

Cílem sociální služby domov se zvláštním režimem je, aby uživatel této služby dle svých možností a schopností:
1) měl zabezpečeny základní fyziologické potřeby
2) udržel své kontakty s rodinou nebo blízkými, případně jemu známým prostředím,
3) navázal na předchozí způsob života a pokračoval ve svých zálibách, zvycích
nebo rituálech,
4) nebyl v důsledku neporozumění jeho specifického způsobu komunikace dlouhodobě
vystaven situacím, kdy nejsou uspokojeny jeho aktuální potřeby,
5) měl dostatek podnětů k smysluplnému trávení volného času podporující paměť,
prostorovou orientaci, komunikační či jiné dovednosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let věku převážně z trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří onemocněli Alzheimerovou či jiným typem demence, a z důvodu těchto onemocnění nejsou schopni zabezpečit své potřeby tak, aby mohli dále žít ve své domácnosti.

 

Zásady poskytování sociální služby

  • Dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost a svobodnou vůli uživatele.
  • Poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb a schopností ve snaze navázat na jeho zvyklosti a zájmy.
  • K uživateli se chováme s úctou a láskou, aby se s námi cítil jako doma mezi svými blízkými.
  • Uživatele trpělivě a laskavě doprovázíme v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek.
  • Snižujeme míru rizik, která uživateli hrozí, na pro něj přiměřenou mez.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru