Domov se zvláštním režimem - Služby - Sociální služby města Havlíčkova Brodu
logo
Sociální služby města Havlíčkův Brod
„Člověk člověku je vším.“

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Poslání sociální služby domov se zvláštním režimem je poskytnutí bezpečného prostředí, důstojných životních podmínek a pomoci s naplněním individuálních potřeb seniorům, kteří mají sníženou míru soběstačnosti, změněné schoponosti poznávat a orientovat se v prostředí a situacích běžného života.

Cíle

Cíle sociální služby domov se zvláštním režimem je, aby uživatel této služby dle svých možností a schopností:

  • udržet své kontakty s rodinou nebo blízkými, případně jemu známým prostředím,
  • navázal na přechozí způsob života a pokračoval ve svých zálibách, zvycích nebo rituálech,
  • nebyl v důsledku neporozumění jeho specifického způsobu komunikace dlouhodobě vystaven situacím, kdy nejsou uspokojeny jeho aktuální potřeby,
  • měl dostatek podnětů k smysluplnému trávení volného času podporující paměť, prostorovou orientaci, komunikační či jiné dovednosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou senioři nad 60 let věku převážně z trvalým bydlištěm v regionu Havlíčkův Brod, kteří onemocněli Alzheimerovou či jiným typem demence, a z důvodu těchto onemocnění nejsou schopni zabezpečit své potřeby tak, aby mohli dále žít ve své domácnosti.

Zásady poskytování sociální služby

  • dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, přičemž důraz klademe na právo na lidskou důstojnost a svobodnou vůli uživatele
  • poskytování služby plánujeme společně s uživatelem podle jeho individuálních potřeb a schopností ve snaze navázat na jeho zvyklosti a zájmy
  • k uživteli se chováme s úctou a láskou, aby se s námi cítil jako doma mezi svými blízkými
  • uživatele trpělivě a laskavě doprovázíme v jeho světě, který existuje v útržcích vzpomínek
  • snižujeme míru rizik, která uživateli hrozí, na pro něj přiměřenou mez

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru